Zycoo SQ10-BF

9,900 ฿

“Network Square Flush Mount Speaker – Basic FM,
1 Year warranty”