Polycom Studio

55,000 ฿

– อปุกรณ์สําหรับประชมุ ทางไกลแบบ Plug & Play
– รองรับผู้เข้า ฃร่วมประชุมสูงสุด 8 คน
– กล้องสามารถติดตามกลมุ่ คนและผู้พูดอัตโนมัติ
– สามารถประชุม ด้วยความคมชัดสูงสุด ที่4K
– สามารถใช้เป็นไมโครโฟน และ ลําโพงได้
– ทํางานแบบ Plug & Play ร่วมกับสมารท์ โฟน, แท็บเล็ต และ
โน็ตบุ๊คได้ผ่านสาย USB
– รองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth ได้ระยะไกลถึง 3 เมตร

*** แถมฟรี Polycom Studio Maintanance ***
Option

– Polycom Studio Microphone 13,000 บาท

 

รหัสสินค้า: 7200-85830-023 หมวดหมู่: , , , , , ป้ายกำกับ: