EagleEye Producer

125,000 ฿

– เซ็นเซอร์สำหรับจับภาพหน้าผู้เข้าร่วมประชุมอัติโนมัติ
(Facial Recognition) โดยกล้องจะจับภาพไปที่ผู้พูด
– สามาถใช้งานร่วมกับกล้องของ Group Series รุ่น EagleEye IV
และซอฟ์ตแวร์เป็นรุ่น 4.2 ขึนไป
– ไม่รวมกล้อง EagleEye IV

***ราคานี้แถม EagleEye Producer Maintenance ***

รหัสสินค้า: 2215-69791-101 หมวดหมู่: