Sangoma Vega60-4FXS-4FXO

33,044 ฿

Vega 60 FXO และ FXS

ซานโกมาของ Vega 60G FXO และ FXS VoIP อนาล็อกเกตเวย์ที่มีอยู่ใน FXO 4 พอร์ตและ 4 พอร์ต FXS เครื่องอนาล็อกรองรับได้ถึง 8 สายพร้อมกัน

  • รองรับ SIP โทรสาร T.38 และโมเด็ม
  • WebGui สำหรับการตั้งค่าและการแก้ไขปัญหาที่มีตัวช่วยสร้างด่วนสำหรับใช้งานอย่างรวดเร็ว
  • Built-in DSP สำหรับการแปลสื่อ
  • Con อัตโนมัติ? อุปมากับ TR-069
  • ทำงานร่วมกันกับส่วนใหญ่เดิมและ VoIP ผู้ให้บริการทั่วโลก
  • โทรยืดหยุ่นขั้นสูงเส้นทางกับ failover อัตโนมัติและบายพาสเส้นทาง
รหัสสินค้า: Vega60-4FXS-4FXO หมวดหมู่: