Logitech RALLY CAMERA

53,000 ฿

กล้อง PTZ ระดับพรีเมี่ยมมาพร้อมกับระบบภาพความละเอียด Ultra-HD และการควบคุมกล้องอัตโนมัติ

เทคโนโลยี RightSense™ ทำให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ
เลนส์ที่ทันสมัยจะจับภาพทุกคนในห้องด้วยความคมชัดอย่างเหลือเชื่อ
การออกแบบระดับอุตสาหกรรมชั้นนำสำหรับพื้นที่การประชุมทุกรูปแบบ